• Hoofddonateur van WBVC

 • Vrienden van WBVC

Corona voorwaarden

Aan de competitie kan worden deelgenomen met in achtneming van onderstaande voorwaarden.

In Nederland kan het niet handhaven de organisatie een boete van € 4000,- opleveren en per persoon een boete van € 390,- opleveren wie zich er niet aan houdt. Handhavers komen onaangekondigd naar het evenement en zijn gerechtigd boetes uit te delen.

Tijdens de sportbeoefening zelf vervallen de regels van social distancing en hoeven deelnemers aan de competitiewedstrijden geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het beoefenen van de sportactiviteit. Voor en na de wedstrijd dient de 1,5 meter in acht genomen te worden.

Er is geen limiet op het aantal deelnemers tijdens deze wedstrijden, er mogen maximaal 250 toeschouwers aanwezig zijn op 1,5 meter afstand.

 • De algemene hygiënemaatregelen blijven essentieel:
 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
 • Moet je hoesten, doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Bij symptonen(grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop, ongewone vermoeidheid….) blijf je thuis.
 • Deelnemers, ouders, familie en begeleiders houden zich aan het corona protocol van de WBVC, de WBVC is gerechtigd om personen van het evenement te verwijderen.
 • Bij afname van een licentie zijn de normale kosten van € 20,- van toepassing. Indien de competitie gestaakt dient te worden door de overheid vanwege een nieuwe uitbraak vindt er geen restitutie plaats.
 • Indien noodzakelijk vanwege het geringe aantal deelnemers kunnen er categorieën worden samengevoegd, de uitslagen worden gefilterd op categorie. Tussen de wedstrijden hoeft er geen tijdspanne voorzien te worden, de deelnemers worden geacht het evenementen terrein zo snel mogelijk na de wedstrijd te verlaten.
 • Indien de competitie stil wordt gelegd vanwege een nieuwe uitbraak zal de competitie op dat moment worden beëindigd, er zal geen herstart plaatsvinden.
 • Bij het volledig afwerken van de competitie zal de WBVC na de 9e wedstrijd pas kunnen besluiten of er een prijsuitreiking komt, tot die tijd zal er ook alleen maar een prijzenschema zijn voor de jeugd 5 t/m 14 jaar, vanaf 15+ strijden alleen om de eer om te eindigen in het eindklassement.
 • Deze competitie zal er geen leiderstrui voor de wedstrijd worden uitgereikt, als de uitreiking van het eindklassement zal plaatsvinden word deze wel aan de winnaar overhandigd.

 

Protocol Corona WBVC

Registratieplicht:

 • De organisatie is vanuit de veiligheidsregio verplicht iedereen te registreren die het evenement bezoekt, dit houdt in dat deelnemer, begeleiders, ouders, pers, jury enz. geregistreerd moet worden waarbij de volgende gegevens beschikbaar moeten zijn, volledige naam, telefoonnummer, land en tijdstip. Hiervoor zullen overal lijsten beschikbaar zijn om hieraan te voldoen.

EHBO:

 • De EHBO-ers dragen volledige beschermingsmiddelen als zij een deelnemer moeten behandelen. Bij reanimatie wordt gebruik gemaakt van een defibrilator(AED).

Permanence:

 • In de permanence zal een corona-steward aanwezig zijn die controleert of iedereen zich aan de 1,5 meter regeling houdt. Bij niet naleving wordt er ingegrepen of bijgestuurd.
 • Deze steward staat bij de ingang en laat deelnemers toe om in te schrijven.
 • De inschrijvingen gebeuren op de gebruikelijke manier in de permanence, de inschrijftafel is voorzien van een spatscherm.
 • De rugnummers worden met ontsmettingsmiddel gereinigd en worden daarna aan de deelnemer verstrekt, wanneer ze worden ingeleverd worden deze weer ontsmet alvorens ze in de bak terug mogen worden gelegd.
 • Hiervoor voorziet de organisatie een extra persoon.
 • Het dragen van een mondmasker is voor medewerkers van de WBVC niet verplicht omdat zij achter een spatscherm staan of zitten, alle andere bezoekers is het advies om vanaf 13 jaar binnen een mondmasker te dragen. 

Jurywagen:

 • De jurybus dient voordat de juryleden deze betreden met desinfectiemiddel te worden gereinigd.
 • Juryleden ontsmetten hun handen bij het betreden van de jurybus en dienen een mondmasker te dragen of een kuchscherm tussenin te plaatsen indien zij korter dan 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Microfonist, als deze buiten de jurywagen staat hoeft hij geen mondmasker te dragen.
 • De microfoon wordt elke wedstrijd voorzien van een nieuwe windkap, na de wedstrijd wordt deze weer verwijdert en word de microfoon gedesinfecteerd.

Startzone:

 • De startzone wordt met bordjes aangegeven, hier geldt de 1,5 meter regel en het advies is om een mondmasker vanaf 13 jaar te dragen.
 • Het startvak is volledig afgezet met hekwerk of afzetlint.
 • Het startvak is enkel toegankelijk voor de deelnemers.
 • De starters van de WBVC dragen een mondmasker in de startzone.
 • Buiten het startvak in de startzone is 1 begeleider per deelnemer toegestaan en de 1,5 regel in acht wordt genomen.
 • Deelnemers komen pas naar de startzone als de microfonist dit afroept.
 • Iedere deelnemer wordt opgeroepen om in het startvak plaats te nemen.

Finishzone:

 • De finishzone wordt met bordjes aangegeven, hier geldt de 1,5 meter regel en het advies is om een mondmasker vanaf 13 jaar te dragen.
 • De finishzone is ingericht als eenrichtingsverkeer om het kruisen van publiek en deelnemers te voorkomen.
 • Na de aankomst houden deelnemers zich niet op bij de aankomst maar rijden onmiddellijk door naar hun auto of kleedkamer, enkel de deelnemers die voor de huldiging worden verwacht blijven bij de aankomst.
 • Toeschouwers en begeleiders is het advies om  in de finishzone een mondmasker te dragen vanaf 13 jaar.

Huldiging:

 • Het podium dient uit drie stukken te bestaan die 1,5 meter uit elkaar staan.
 • Voor de huldiging worden de bloemen voor het podium geplaatst, zodat de deelnemer deze zelf kan pakken, de medaille ligt klaar op het podium.  De deelnemer hangt deze zelf om de nek.
 • Fotografen blijven op voldoende afstand om foto`s te maken, komen zij binnen de 1,5 meter dan dienen zij verplicht een mondmasker te dragen.

Douche gelegenheid:

 • Doucheruimtes zijn per 1 juli weer toegestaan, er zijn extra voorzorgsmaatregelen die door de organisatie dient uitgewerkt te worden, zoals aantal personen en reinigingsschema.

Wat voorziet de WBVC:

 • Corona-steward die samen met medewerkers van de organisatie een controle team vormt, voor zowel bij de wedstrijd als de permanence.
 • Mondmaskers en Handgel voor de juryleden en medewerkers van de WBVC en indien noodzakelijk ook voor de medewerkers bij de inschrijving.
 • Spatschermen, voor de inschrijftafels.
 • Handgel(Alchohol min. 70%), voor deelnemers.
 • Bordjes van startzone en finishzone.

Wat voorziet de Organisator:

 • Medewerkers(Corona-steward 2x) die samen met Corona-steward WBVC de controle uitvoert op naleving van de regels die op dat moment gelden van RIVM.
 • Tafels inschrijving, er dienen voldoende tafels aanwezig te zijn zodat medewerkers op 1,5 meter van elkaar kunnen werken, en dusdanig opgesteld dat medewerkers ook 1,5 meter achterlangs kunnen lopen.
 • Extra Medewerker permanence, voor het schoonmaken en ontsmetten van de rugnummers.

Wat voorziet de Deelnemer:

 • Afhalen startkaart(WBVC licentie, Dagkaart of Dikke banden race), kan afgehaald worden bij de eerste wedstrijd waaraan je deelneemt, voor minderjarigen dient een ouder of voogd te tekenen voor deelname. Heb respect voor elkaar en houd 1,5 meter afstand. Vergeet je mondmasker niet.
 • Deelnemer, komt op de wedstrijddag alleen inschrijven als deze al in het bezit is van een startkaart. Kom je voor de eerste keer en ben je nog geen 18 jaar, breng dan een begeleider mee die minimaal 18 jaar is.
 • Licentiekosten, deze dienen contant gepast betaald te worden, er is geen PIN gelegenheid.
 • Inschrijfgeld, dient contant gepast betaald te worden, er is geen PIN gelegenheid, dikke bandenrace en WBVC licentie€ 5,-, en dagkaarthouders betalen € 10,-, na de wedstrijd krijgt de deelnemer zoals gebruikelijk € 1,- terug na inlevering van het rugnummer.

 

Alle wijzigingen voorbehouden, mochten de RIVM maatregelen veranderen zullen wij deze regels daarop aanpassen. Aldus opgemaakt op 1 september 2020.

 

Startkaart 2021

Vanaf nu is het mogelijk om u via de website aan te melden voor een startkaart voor het seizoen 2021. Dit geldt voor alle deelnemers met of zonder licentie.

Aanvragen