• Hoofddonateur van WBVC

 • Vrienden van WBVC

Corona voorwaarden

Let op!!, voorwaarden kunnen regelmatig wijzigen, controleer deze dus steeds als je naar de wedstrijd gaat!!

Aan de competitie kan worden deelgenomen met in achtneming van onderstaande voorwaarden.

Tijdens de sportbeoefening zelf vervallen de regels van social distancing en hoeven deelnemers aan de competitiewedstrijden geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het beoefenen van de sportactiviteit. Voor en na de wedstrijd dient de 1,5 meter in acht genomen te worden vanaf 18 jaar ook al bent u gevaccineerd of recent corona gehad te hebben. Dit zijn de nieuwe regels zonder toegangsbewijzen zodat wij geen Corona check hoeven uit te voeren.

Toeschouwers zijn verplicht om te gaan zitten en 1,5 meter afstand te houden, zorg ervoor dat je een klapstoel bij hebt, dit is een vaste regel voor amateurport wedstrijden vanaf 25 september 2021 volgens de richtlijnen van het RIVM. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport

Er is geen limiet op het aantal deelnemers en bezoekers tijdens de wedstrijden, de basisregels blijven wel van kracht.

 • De algemene hygiënemaatregelen blijven essentieel:
 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
 • Moet je hoesten, doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Bij symptomen(grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop, ongewone vermoeidheid….) blijf je thuis.
 • Deelnemers, ouders, familie en begeleiders houden zich aan het corona protocol van de WBVC, de WBVC is gerechtigd om personen van het evenement te verwijderen.
 • Bij afname van een licentie zijn de normale kosten van € 20,- van toepassing. Indien er wedstrijden wegvallen of de competitie gestaakt dient te worden door de overheid vanwege een nieuwe uitbraak vindt er geen restitutie plaats.
 • Indien noodzakelijk vanwege het geringe aantal deelnemers kunnen er categorieën worden samengevoegd, de uitslagen worden gefilterd op categorie. Tussen de wedstrijden hoeft er geen tijdspanne voorzien te worden, de deelnemers worden geacht het evenementen terrein zo snel mogelijk na de wedstrijd te verlaten.
 • Indien de competitie stil wordt gelegd vanwege een nieuwe uitbraak zal de competitie op dat moment worden beëindigd, er zal geen herstart plaatsvinden.
 • Bij het volledig afwerken van de competitie zal de WBVC na de 9e wedstrijd pas kunnen besluiten of er een prijsuitreiking komt, tot die tijd zal er ook alleen maar een prijzenschema zijn voor de jeugd 5 t/m 14 jaar, vanaf 15+ strijden alleen om de eer om te eindigen in het klassement.
 • Deze competitie zal er geen leiderstrui voor de wedstrijd worden uitgereikt, als de uitreiking van het eindklassement zal plaatsvinden word deze wel aan de winnaar overhandigd.

Protocol Corona WBVC

EHBO:

 • De EHBO-ers dragen volledige beschermingsmiddelen als zij een deelnemer moeten behandelen.

Permanence:

 • De inschrijvingen gebeuren op de gebruikelijke manier in de permanence, je mag alleen naar binnen om je nummer of licentie af te halen zonder Corona toegangsbewijs in sportkantines en horeca, voor het nuttigen van een drankje af hapje zal buiten gelegenheid worden gecreëerd.
 • Hier geldt de 1,5 meter regel en het dringend advies is om een mondmasker vanaf 13 jaar te dragen.

Jurywagen

 • Juryleden ontsmetten hun handen bij het betreden van de jurybus.
 • De microfoon wordt elke wedstrijd voorzien van een nieuwe windkap.

Startzone:

 • De startzone wordt met bordjes aangegeven, hier geldt de 1,5 meter regel en het dringend advies is om een mondmasker vanaf 13 jaar te dragen.
 • Het startvak is enkel toegankelijk voor de deelnemers.
 • Buiten het startvak in de startzone is 1 begeleider per deelnemer toegestaan.
 • Deelnemers komen pas naar de startzone als de microfonist dit afroept.
 • Iedere deelnemer wordt opgeroepen om in het startvak plaats te nemen.

Finishzone:

 • De finishzone wordt met bordjes aangegeven, hier geldt de 1,5 meter regel en het dringend advies is om een mondmasker vanaf 13 jaar te dragen.
 • Na de aankomst houden deelnemers weer 1,5 meter afstand van elkaar, enkel de deelnemers die voor de huldiging worden verwacht blijven bij de aankomst.

Huldiging:

 • Het podium dient uit drie stukken te bestaan die 1,5 meter uit elkaar staan.
 • Voor de huldiging worden de bloemen voor het podium geplaatst, zodat de deelnemer deze zelf kan pakken, de medaille ligt klaar op het podium.  De deelnemer hangt deze zelf om de nek.
 • Fotografen blijven op voldoende afstand om foto`s te maken.

Douche gelegenheid:

 • Doucheruimtes zijn weer toegestaan, er zijn extra voorzorgsmaatregelen die door de organisatie dient uitgewerkt te worden, zoals aantal personen en reinigingsschema.

 

Wat voorziet de WBVC:

 • Handgel voor de juryleden en medewerkers van de WBVC en organisatie.
 • Handgel(Alchohol min. 70%), voor deelnemers.
 • Bordjes van startzone en finishzone.

 

Wat voorziet de Organisator:

 • Tafels inschrijving, er dienen voldoende tafels aanwezig te zijn zodat medewerkers op 1,5 meter van elkaar kunnen werken, en dusdanig opgesteld dat medewerkers ook 1,5 meter achterlangs kunnen lopen.

 

Wat voorziet de Deelnemer:

 • Mondmasker, voor als de 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.
 • Afhalen startkaart(WBVC licentie, Dagkaart of Dikke banden race), kan afgehaald worden bij de eerste wedstrijd waaraan je deelneemt, voor minderjarigen dient een ouder of voogd te tekenen voor deelname. Heb respect voor elkaar en houd 1,5 meter afstand.
 • Deelnemer, komt op de wedstrijddag alleen inschrijven als deze al in het bezit is van een startkaart. Kom je voor de eerste keer en ben je nog geen 18 jaar, breng dan een begeleider mee die minimaal 18 jaar is.
 • Licentiekosten, deze dienen contant gepast betaald te worden, er is geen PIN gelegenheid.
 • Inschrijfgeld, dient contant gepast betaald te worden, er is geen PIN gelegenheid, dikke bandenrace en WBVC licentie € 5,-, en dagkaarthouders betalen € 10,-, na de wedstrijd krijgt de deelnemer zoals gebruikelijk € 1,- terug na inlevering van het rugnummer.

Alle wijzigingen voorbehouden, mochten de RIVM maatregelen veranderen zullen wij deze regels daarop aanpassen. Aldus opgemaakt op 21 september 2021.

 

Kalender
Startkaart 2021

Vanaf nu is het mogelijk om u via de website aan te melden voor een startkaart voor het seizoen 2021. Dit geldt voor alle deelnemers met of zonder licentie.

Aanvragen