• Hoofddonateur van WBVC

  • Vrienden van WBVC

Privacyverklaring wet AVG

Verwerkingsverantwoordelijke; de secretaris van de WBVC is belast met de verwerkingsverantwoording, hij draagt zorg voor het beschermen van uw gegevens volgens de opgenomen procedure hieronder toegelicht.

Persoonlijke gegevens die u wettelijk verplicht bent te leveren; u valt niet onder een wettelijke verplichting om ons van enige persoonlijke gegevens te voorzien. Bedenk wel dat, als u ervoor kiest ons niet van persoonlijke gegevens te voorzien, we u dan niet kunnen inschrijven om aan onze wedstrijden deel te nemen.

Aanmelden competitie digitaal; als u zich digitaal aanmeldt voor de competitie, vragen wij aan u om op internet de volgende persoonsgegevens in te vullen: voornaam, tussennaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen in een EXCEL bestand en een ACCESS bestand.

Akkoord deelname; als u zich voor de eerste keer van de competitie van desbetreffend jaar meldt bij de permanence van desbetreffende wedstrijddag, dient u de overeenkomst te tekenen dat u akkoord gaat met de voorwaarden privacyverklaring.

Gegevens beveiliging; deze gegevens zijn beschermd op een goed beveiligde PC met een krachtig wachtwoord en virusscanner. Deze gegevens zijn nodig om aan alle voorwaarden te voldoen van verschillende instanties en diensten.

Gegevens bewaren; de gegevens worden tot 10 jaar na het beëindigen van uw laatste deelname bewaard.

Bewaring persoonsgegevens; worden opgeslagen op een PC, een losse harde schijf (beiden in bezit van de secretaris) en op een Nederlandse web-hosting.

Persoonsgegevens aan derden; de WBVC geeft alleen gegevens aan derden die te maken hebben met verzekering, uitslagen en klassementen, voor andere doeleinden zal de WBVC u eerst om toestemming vragen.

Verwerkers overeenkomst; de WBVC werkt met een deelnemersbestand welke achter de schermen wordt gehost door een ICT dienst, de ICT-er is de verwerker en de WBVC is de verantwoordelijke voor de verwerkingen die plaats vinden.

E-Mail; e-mail aangaande het lopende seizoen wordt bewaard tot 31 december van het daaraan voorafgaande seizoen. Een derde partij is zelfstandig verantwoordelijk voor wat zij met die persoonsgegevens doen.

WhatsApp; als de organisatie het nodig vind u via WhatsApp te bereiken om welke reden dan ook wat te maken heeft met de competitie, zal u in de eerste App gevraagd worden of u akkoord gaat te communiceren via dit medium.

De WhatsApp conversaties zullen na het einde van de competitie van het desbetreffende seizoen gewist worden van de telefoon van desbetreffende persoon.

Social media; de site bevat social media functies zoals Facebook, Twitter en share opties. Uw interacties met de functies worden bepaald door het privacybeleid van het bedrijf dat ze levert.

Website met links naar derden; onze site kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van websites van onze sponsoren, donateurs en adverteerders. Als u een link naar een van deze websites volgt, bedenk u dan a.u.b. dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij als WBVC geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteren. Controleer deze beleidsvoorwaarden voordat u persoonlijke gegevens aan deze website aanlevert.

Uitslagen; deze plaatsen wij met voornaam, tussennaam, achternaam en woonplaats.

Klassementen; deze plaatsen wij met voornaam, tussennaam, achternaam en woonplaats.

Foto`s; deze plaatsen wij regelmatig op de website, ook als uw gezicht goed zichtbaar in beeld is, hiervoor heeft u vooraf toestemming gegeven. Voor kinderen jonger dan 16 jaar moeten de ouders, of gezagvoerder van het kind de startkaart ondertekenen waar de verwijzing naar de privacyverklaring op vermeld staat.

De WBVC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor foto`s die door derden worden overgenomen en geplaatst worden op andere media of websites, bedenk u dan a.u.b. dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij als WBVC geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteren.

Nieuwsberichten; deze plaatsen wij met regelmaat op de website, zonder dat u daar op dat moment toestemming voor gevraagd wordt, omdat we informatie invoeren waarvoor u ons vooraf toestemming heeft gegeven om deze te mogen gebruiken om te publiceren.

Sponsoren; deze plaatsen wij op onze website met naam en toenaam, tenzij de sponsor dit zelf aangeeft niet te willen en een anonieme donatie geeft.

Permanence; alle gegevens van de permanence die nodig zijn om op de website te plaatsen zijn akkoord bevonden door desbetreffende gelegenheid, via een getekende verklaring.

Externe dienstverleners; aan externe dienstverleners zal gevraagd worden geen gegevens van derden (deelnemers, supporters, etc.) te verzamelen of verspreiden. Ook zij zullen (net als alle reguliere WBVC medewerkers) dit privacyreglement tekenen en daar naar handelen.

Datalek; wanneer er een datalek ontstaat, zal de WBVC haar uiterste best doen om dit zo snel als mogelijk te herstellen. Via de website zullen wij een ieder daar over inlichten.

Beleid actueel houden; van tijd tot tijd zal dit beleid beoordeelt en bijgewerkt worden. Telkens als het wordt aangepast, zal er een revisiedatum bij dit document komen te staan waarop het aangepaste beleid van kracht is.

Deze beleidsversie is van 22-11-2018

Revisie 10-10-2019 Foto`s.

Kalender
Startkaart 2021

Vanaf nu is het mogelijk om u via de website aan te melden voor een startkaart voor het seizoen 2021. Dit geldt voor alle deelnemers met of zonder licentie.

Aanvragen