• Vrienden van WBVC

 • Hoofddonateur van stichting WBVC

Corona voorwaarden

Let op!!, voorwaarden kunnen regelmatig wijzigen, controleer deze dus steeds als je naar de wedstrijd gaat!!

Aan de competitie kan worden deelgenomen zonder Corona toegangsbewijs met in achtneming van onderstaande voorwaarden, mits de vergunning verstrekker van die wedstrijd anders voorschrijft, dit zal wekelijks op vrijdag worden gepubliceerd. Bij de permanence hangt een QR code om de regels snel te hanteren.

Kijk op de site van de Rijksoverheid voor de regels voor amateurport wedstrijden vanaf 28 november 2021 volgens de richtlijnen van het RIVM. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/26/avond-lockdown-en-strengere-maatregelen-overdag

Corona en sport (waaronder zwemmen, groepslessen en sportevenementen) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Tijdens de sportbeoefening zelf vervallen de regels van social distancing en hoeven deelnemers aan de competitiewedstrijden geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het beoefenen van de sportactiviteit.

Voor en na de wedstrijd dient de 1,5 meter in acht genomen te worden ook al bent u gevaccineerd of recent corona gehad te hebben, elke sporter mag 1 begeleider meenemen. Publiek is niet toegestaan, hieronder vallen dus ook het niet fietsende broertje of zusje.

Er is geen limiet op het aantal deelnemers, de basisregels blijven wel van kracht.

Voor amateursport in de buitenlucht hoeven begeleiders en sporters geen coronacheck te doen. Voor Horeca en sportkantines gelden speciale regels zie(Permanence)

 • De algemene hygiënemaatregelen blijven essentieel:
 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
 • Moet je hoesten, doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Bij symptomen(grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop, ongewone vermoeidheid….) blijf je thuis.
 • Deelnemers, ouders, familie en begeleiders houden zich aan het corona protocol van de WBVC, de WBVC is gerechtigd om personen van het evenement te verwijderen.
 • Bij afname van een licentie zijn de normale kosten van € 20,- van toepassing. Indien er wedstrijden wegvallen of de competitie gestaakt dient te worden door de overheid vanwege een nieuwe uitbraak vindt er geen restitutie plaats.
 • Indien noodzakelijk vanwege het geringe aantal deelnemers kunnen er categorieën worden samengevoegd, de uitslagen worden gefilterd op categorie. Tussen de wedstrijden hoeft er geen tijdspanne voorzien te worden, de deelnemers worden geacht het evenementen terrein zo snel mogelijk na de wedstrijd te verlaten.
 • Indien de competitie stil wordt gelegd vanwege een nieuwe uitbraak zal de competitie op dat moment worden beëindigd, er zal geen herstart plaatsvinden.
 • Bij het volledig afwerken van de competitie zal de WBVC na de 9e wedstrijd pas kunnen besluiten of er een prijsuitreiking komt, tot die tijd zal er ook alleen maar een prijzenschema zijn voor de jeugd 5 t/m 14 jaar, vanaf 15+ strijden alleen om de eer om te eindigen in het klassement.
 • Deze competitie zal er geen leiderstrui voor de wedstrijd worden uitgereikt, als de uitreiking van het eindklassement zal plaatsvinden word deze wel aan de winnaar overhandigd.

Protocol Corona WBVC

EHBO:

 • De EHBO-ers dragen volledige beschermingsmiddelen als zij een deelnemer moeten behandelen.

Permanence:

 • De inschrijvingen gebeuren op de gebruikelijke manier in de permanence, je mag alleen naar binnen met het verplicht dragen van het mondmasker(vanaf 18 jaar) om je nummer of licentie af te halen zonder Corona toegangsbewijs in sportkantines en horeca , voor het nuttigen van een drankje of een hapje heeft u wel een corona toegangsbewijs(zitten zonder mondmasker) nodig, zo ook voor het toilet, douches en kleedruimtes. Voor een hapje en een drankje afhalen is het mondmasker verplicht.
 • Medewerkers van organisatie en WBVC dragen een evenementen polsbandje met kenmerk van de WBVC en dragen een mondmasker.
 • Verplicht een mondmasker te dragen vanaf 18 jaar.
 • Voor het afhalen van startkaart en rugnummer geldt onderstaand tijdslot.
 • 5 t/m 10 jaar 9.00-10.15 uur
 • 11 t/m 14 jaar 10.15-11.15 uur
 • 15-16 jaar en Dames 15+ 11.30-12.30 uur
 • MTB 17+ 12.30-13.30 uur
 • 40+ en 50+ 12.30-14.15 uur
 • 17+ 13.30-15.00 uur

Jurywagen

 • Juryleden ontsmetten hun handen bij het betreden van de jurybus.
 • Juryleden dragen een evenementen polsbandje met kenmerk van de WBVC en dragen een mondmasker.
 • De microfoon wordt elke wedstrijd voorzien van een nieuwe windkap.

OP HET GEHELE TERREIN IS HET MONDMASKER VERPLICHT!!!!

Startzone:

 • In de startzone is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden en een mondmasker vanaf 18 jaar te dragen.
 • Het startvak is enkel toegankelijk voor de deelnemers.
 • Buiten het startvak in de startzone is 1 begeleider per deelnemer toegestaan.
 • Deelnemers komen pas naar de startzone als de microfonist dit afroept.
 • Iedere deelnemer wordt opgeroepen om in het startvak plaats te nemen.

Finishzone:

 • In de finishzone is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden en een mondmasker vanaf 18 jaar te dragen.
 • Na de aankomst houden deelnemers voldoende afstand van elkaar, enkel de deelnemers die voor de huldiging worden verwacht blijven bij de aankomst.

Huldiging:

 • De podiumblokken moeten op 1,5 meter uit elkaar geplaatst worden.
 • Voor de huldiging worden de bloemen voor het podium geplaatst, zodat de deelnemer deze zelf kan pakken, de medaille ligt klaar op het podium.  De deelnemer hangt deze zelf om de nek.
 • Voor fotografen is het verplicht op 1,5 meter afstand foto`s te maken.

Douche gelegenheid:

 • Doucheruimtes zijn weer toegestaan met corona toegangsbewijs, er zijn extra voorzorgsmaatregelen die door de organisatie dient uitgewerkt te worden, zoals aantal personen en reinigingsschema.

Wat voorziet de WBVC:

 • Handgel voor de juryleden en medewerkers van de WBVC en organisatie.
 • Handgel(Alchohol min. 70%), voor deelnemers.
 • Evenementen polsbandje, voor medewerkers organisatie en WBVC, en als de vergunning verstrekker dit eist voor begeleiders van de sporter.
 • Mondmaskers voor de vrijwilligers waar nodig.

Wat voorziet de Organisator:

 • Tafels inschrijving, er dienen voldoende tafels aanwezig te zijn zodat medewerkers op voldoende afstand van elkaar kunnen werken.
 • Afgescheiden HORECA gedeelte, voor het afhalen van de rugnummers.

Wat voorziet de Deelnemer:

 • Mondmasker, voor afhalen rugnummer en voor wie dit wil dragen waar het dringend advies wordt gevraagd.
 • Afhalen startbewijs(WBVC licentie, Daglicentie of Dikke banden race), kan afgehaald worden bij de eerste wedstrijd waaraan je deelneemt, voor minderjarigen dient een ouder of voogd te tekenen voor deelname. Heb respect voor elkaar en houd voldoende afstand.
 • Deelnemer, komt op de wedstrijddag alleen inschrijven als deze al in het bezit is van een startbewijs. Kom je voor de eerste keer en ben je nog geen 18 jaar, breng dan een begeleider mee die minimaal 18 jaar is.
 • Licentiekosten, deze dienen contant gepast betaald te worden, er is geen PIN gelegenheid.
 • Inschrijfgeld, dient contant gepast betaald te worden, er is geen PIN gelegenheid, dikke bandenrace en WBVC licentie € 5,-, en dagkaarthouders betalen € 10,-, na de wedstrijd krijgt de deelnemer zoals gebruikelijk € 1,- terug na inlevering van het rugnummer.

Alle wijzigingen voorbehouden, mochten de RIVM maatregelen veranderen zullen wij deze regels daarop aanpassen.

Aldus opgemaakt op 4 december 2021.

Kalender
Startkaart 2024

Vanaf nu is het mogelijk om u via de website aan te melden voor een startkaart voor het seizoen 2024. Dit geldt voor alle deelnemers met of zonder licentie.

Aanvragen