• Vrienden van WBVC

  • Hoofddonateur van stichting WBVC

Reglement 2015


1 april 2014

1.       Deelnemende categorieën zijn: 5-6 jarigen,-7, 8, 9-10 jarigen, 11-12 jarigen. 13-14  jarigen, 15-16 jarigen, Categorie C50+, Dames 15+,  Categorie B 40+ en Categorie A 17+.  Bij de starttijden kunt u de categorie indeling zien.   

 

2.    De af te leggen minuten  per categorie is als volgt: 5-6 jarigen  7 minuten,  7 jaar  7 minuten, 8 jaar  10 minuten,  9 en 10 jarigen 15 minuten, 11 -12 jarigen 21 minuten, 13 en 14 jarigen 25 minuten, 15-16  jarigen 30 minuten, Categorie C50+ en dames 15+ 30 minuten,  Categorie B 40+  35 minuten en Categorie A 17+ 45 minuten.

 

3.  De startvolgorde is elke week steeds vanaf 5-6 jarigen.

 

4.  Voor de leeftijdsindeling is 26 september bepalend. Wie op 26 september b.v. 8 jaar is en op 27 september 9 jaar wordt mag de gehele competitie bij de 8 jarige rijden. Meisjes mogen één categorie lager starten dan hun werkelijke leeftijd. Deelnemers die in de categorieën 17+ en 40+ rijden kunnen in het jaar dat zij 39 of 49 worden dispensatie aanvragen om bij de 40+ of 50+ te rijden, net zoals bij de officiële bonden ook het geval is.

 

5.    Naargelang de weersgesteldheid of omstandigheden van het terrein kan de te rijden afstand worden aangepast.

 

6.    Het dragen van een goedgekeurde helm met gesloten kinband, is voor elke deelnemer verplicht. Ook tijdens de opwarmingsronden voor de wedstrijd.

 

7.    Het gebruik van een versnellingsapparaat is toegestaan.

 

8.     Met elke fiets kan er deelgenomen worden aan de crossen, mits hij in deugdelijke staat is.  Vanaf categorie 17+ en ouder mag er uitsluitend met een MTB fiets gereden worden waarvan de banden niet breder zijn dan 1,6″of 40 mm. Er is geen max. voor het verzet. Vier spaaks wielen zijn verboden. Over heel het parkoers mag van fiets worden gewisseld.

 

9.   Het dragen van een door de organisatie uitgereikt rugnummer is voor elke deelnemer verplicht. Het nummer mag niet worden dubbel gevouwen ivm beschadiging. Men dient zelf voor spelden te zorgen. Spelden kunnen bij de secretaris gekocht worden voor   € 1,- per vier spelden.

 

10. Elke deelnemer start met 1 voet aan de grond. Onreglementair rijden, het afsnijden in de bochten, het hinderen van anderen kan bestraft worden. In het uiterste geval met diskwalificatie.

 

11.   Aanwijzingen en opdrachten van de verantwoordelijken dienen strikt te worden opgevolgd. Hun beslissingen zijn   onherroepelijk.

 

12.   De speaker is bevoegd om, in overleg met de jury, een officiële waarschuwing te geven.

 

13.   Een renner dient steeds te finishen met een fiets.

 

14.   De startvolgorde wordt na de eerste wedstrijd in elke categorie bepaald door de stand in het tussenklassement. De eerste wedstrijd wordt er geloot voor de startvolgorde.

 

15.   De leider in het tussenklassement is verplicht om in de leiderstrui te starten. Deze wordt iedere week bij de inschrijving uitgereikt aan de leider. Na de wedstrijd wordt deze weer samen met het rugnummer ingeleverd.

 

16.   Elke renner behoort zich te kunnen legitimeren met licentie of paspoort.

 

17.  Voor de klassementsprijzen gelden de beste 10 resultaten van het aantal te rijden crossen. Voor elke wedstrijd die er meer gereden wordt, dan nodig zijn voor het klassement, krijgt men 5 bonuspunten per meer gereden wedstrijd. Om in aanmerking te komen voor het klassement dient men dus 10 wedstrijden te hebben gereden.

 

18.   Bij gelijk aantal punten in de eindrangschikking telt het resultaat van de laatste wedstrijd wie het eerst is gefinisht.

 

19.   Een gedubbelde renner dient zijn tegenstrever links te laten passeren, indien mogelijk waarbij er door de koplopers enige respect is voor de te gedubbelde die ook recht hebben om hun wedstrijd te rijden.

 

20.   Het terrein waarop zal worden gereden en de plaats van inschrijving zullen steeds een week vooraf door de speaker bekend gemaakt worden.

 

21.  Als er een categorie aan het rijden is, blijft ieder die niet aan de beurt is van het parkoers, anders moet het rugnummer ingeleverd worden en kan er aan deze cross niet worden deelgenomen.

 

22.  Het is niet toegestaan het terrein waarop gereden wordt, te vervuilen of te beschadigen.

 

23.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de uitspraak van de jury bindend.

 

24.  Het parcours mag maar 2 kunstmatige hindernissen bevatten. Voor de 6-7-8-9-10-11-12 jarigen mogen geen hindernissen in het parkoers zitten. Voor de overige categorieën niet hoger dan 30 centimeter. 

Kalender
Startkaart 2024

Vanaf nu is het mogelijk om u via de website aan te melden voor een startkaart voor het seizoen 2024. Dit geldt voor alle deelnemers met of zonder licentie.

Aanvragen