• Vrienden van WBVC

 • Hoofddonateur van stichting WBVC

Reglement 2024

 1. Deelnemende categorieën zijn: 5-6 jarigen, 7-8 jarigen, 9-10 jarigen, 11-12 jarigen, 13-14  jarigen, 15-16 jarigen en Dames 15+, MTB17+, Categorie B45+ en Categorie A 17+.  Bij de starttijden op de website kunt u de categorie indeling zien.
 2. De af te leggen minuten  per categorie is als volgt: 5-6 jarigen  10 minuten,  7 -8 jarigen 15 minuten,  9 en 10 jarigen 20 minuten, 11 -12 jarigen 25 minuten, 13 en 14 jarigen 30 minuten, 15-16  jarigen en Dames 15+  30 minuten, MTB 40 minuten, Categorie B45+ 40 minuten en Categorie A 17+ 50 minuten.
 3. De startvolgorde is elke week steeds vanaf 5-6 jarigen.
 4. Voor de leeftijdsindeling is 29 september bepalend. Wie op 29 september b.v. 8 jaar is en op 30 september 9 jaar wordt mag de gehele competitie bij de 8 jarige rijden. Meisjes mogen één jaar lager starten dan hun werkelijke leeftijd. Deelnemers die in de categorieën A 17+ rijden kunnen in het jaar dat zij 44 jaar worden dispensatie aanvragen om bij de B 45+ te rijden.
 5. Bij gecombineerde categorieën zal wanneer de 1e deelnemer finisht ook alle andere deelnemers finishen ook al is dit een deelnemer van de andere categorie of 1 ronde minder gereden.
 6. Elke renner behoort zich te kunnen legitimeren met een  identiteitskaart of paspoort bij de inschrijving. Zonder legitimatie is het niet mogelijk om in te schrijven.
 7. Het dragen van een door de organisatie uitgereikt rugnummer is voor elke deelnemer verplicht. Het nummer mag niet worden dubbel gevouwen ivm beschadiging van het drukwerk. Men dient zelf voor spelden te zorgen. Spelden kunnen bij de secretaris gekocht worden voor   € 1,- per vier spelden.
 8. Het dragen van een goedgekeurde helm met gesloten kinband is voor elke deelnemer verplicht. Ook tijdens de opwarmingsronden voor de wedstrijd.
 9. Het gebruik van een versnellingsapparaat is toegestaan, er is geen max. verzet voor alle categorieën.
 10. Er mag met elke fiets worden deelgenomen aan de crossen, mits deze in deugdelijke staat is, en niet is voorzien van een trapondersteuning. Vanaf categorie A 17+ en ouder mag er uitsluitend met een veldritfiets of gravelfiets gereden worden met een krom stuur en een max. bandbreedte van 50 mm, met uitzondering van de Dames 15+, hier mag men wel met een ATB fiets deelnemen. Bij alle fietsen moeten de wielen voorzien zijn van minimaal 18 spaken. Voor de start zal hierop door de jury controle plaatsvinden. Voor de MTB categorie zijn alle bandmaten toegestaan. 
 11. Er gelden geen limieten voor het verzet in alle categorieën. Over heel het parkoers mag van fiets worden gewisseld, mits deze voldoet aan de in punt 10 omschreven voorwaarden.
 12. Elke deelnemer start met 1 voet aan de grond. Onreglementair rijden, het afsnijden in de bochten, het hinderen van anderen kan bestraft worden. In het uiterste geval met diskwalificatie.
 13. Als er een categorie aan het rijden is blijft ieder die niet aan de beurt is van het parkoers, anders moet het rugnummer ingeleverd worden en kan er aan deze cross niet worden deelgenomen.
 14. Een gedubbelde renner dient zijn tegenstrever links te laten passeren, indien mogelijk waarbij er door de koplopers enige respect is voor de te gedubbelde die ook recht hebben om hun wedstrijd te rijden.
 15. Aanwijzingen en opdrachten van de verantwoordelijken dienen strikt te worden opgevolgd. Hun beslissingen zijn onherroepelijk.
 16. De speaker is bevoegd om in overleg met de jury, een officiële waarschuwing te geven.
 17. Een renner dient steeds te finishen met een fiets.
 18. Naargelang de weersgesteldheid of omstandigheden van het terrein kan de te rijden afstand worden aangepast.
 19. De startvolgorde wordt na de eerste wedstrijd in elke categorie bepaald door de stand in het tussenklassement. De eerste wedstrijd wordt er geloot voor de startvolgorde.
 20. De leider in het tussenklassement is verplicht om in de leiderstrui te starten. Deze wordt iedere week bij de inschrijving uitgereikt aan de leider. Na de wedstrijd dient deze weer samen met het rugnummer ingeleverd te worden.
 21. Voor de eindklassementsprijzen tellen alle resultaten van het seizoen mee, om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet je aan minimaal 9 wedstrijden hebben deelgenomen. Bij de 45+ worden de eerste 3 met de leeftijd van 55+ apart gehuldigd als 1, 2 en 3 in het eindklassement, dit is alleen voor deelnemers die niet bij de eerste 5 eindigen in het totaalklassement van de 45+, de nummer 1 van de 55+ krijgt ook een kampioenstrui.
 22. Bij gelijk aantal punten in de eindrangschikking telt het resultaat van de laatste wedstrijd wie het eerst is gefinisht, dit geldt dus niet voor het tussenklassement.
 23. Het is niet toegestaan het terrein waarop gereden wordt te vervuilen of te beschadigen.
 24. Het terrein waarop zal worden gereden en de plaats van inschrijving zullen steeds een week vooraf door de speaker bekend gemaakt worden.
 25. Het parcours mag maar 2 kunstmatige hindernissen bevatten. Voor de 5-6-7-8 jarigen mogen er geen hindernissen in het parkoers zitten. Voor de overige categorieën niet hoger dan 30 centimeter en minimaal 3 meter uit elkaar.
 26. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de uitspraak van de jury bindend.
Kalender
Startkaart 2024

Vanaf nu is het mogelijk om u via de website aan te melden voor een startkaart voor het seizoen 2024. Dit geldt voor alle deelnemers met of zonder licentie.

Aanvragen